Pellet

  • Pellet opałowy

    Pellet opałowy

Pellet - biopaliwo - materiał grzewczy z surowców odnawialnych poddanych granulowaniu. Pellet powstaje ze sprasowania trocin uzyskanych podczas obrabiania produktów drzewnych. Pelletyzowana może być nawet zwykła zielona trawa, tworząc pellety trawne.

Średnia moc energetyczna uzyskana ze spalania pelletu wynosi 4,7–5,3 MWh/tonę (17–19 MJ/kg). Wysoko-wydajnościowe piece spalające pellet drzewny umożliwiają uzyskanie 85% wydajności. Spalanie pelletu powoduje bardzo niską emisję szkodliwych gazów. Pellet nazywany jest „zielonym węglem”, ponieważ podczas jego spalania do atmosfery nie wydzielają się żadne szkodliwe dla środowiska substancje. Jedynym efektem spalania pelletu jest powstanie śladowych ilości popiołu (ok. 5 kg na tonę spalonej biomasy) i minimalnej ilości nowego dwutlenku węgla.

Współpracujemy z Santander Consumer Bank w systemie sprzedaży ratalnej.

Script logo